Usługi informatyczne

  • Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania  systemowego  ( np.: Windows 7, 8, 10, Linux – Ubuntu, itp.)
  • Instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego ( np.: Word, Excel, Chrome, Firefox itp.)
  • Instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego ( np.: Kaspersky, AVG, itp.)
  • Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych ( Modem, Router, Switch, Access Point, itp.)
  • Doradztwo w zakresie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania
  • Optymalizacja pracy komputerów i archiwizacja danych
  • Odzyskiwanie danych po przypadkowym usunięciu z dysku, pamięci przenośnej, kart pamięć w telefonach, itp.
  • inne…