Usługi edukacyjne

Szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie: 

  • podstawowa obsługa komputera, Internetu, mediów społecznościowych,
  • tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języków skryptowych oraz dostępnych systemów CMS
  • administrowania dziennikiem Uonet+ firmy Vulcan
  • administrowania usługą Office 365 firmy Microsoft
  • projektowania graficznego z wykorzystaniem programów firmy Corel lub Adobe
  • programowania w językach kompilowanych np. : c++
  • inne…